Grupperåd

Hvad er et grupperåd?

Grupperådet er KFUM-Spejderne Gjøl gruppes bestyrelse og består af:

 • Grupperådsformanden
 • Kasseren
 • 2-5 forældrerepræsentanter
 • Gruppelederen
 • gruppeassistenter
 • Enhedslederne
 • 1 spejder for over 15 år som ikke er leder i gruppen

Gruppelederen og gruppeassistenten, enhedslederne tegner grupperådet sammen med de forældervalgte.

Gjøl gruppe har valgt denne struktur i grupperådet, sådan at vi kan sikre, at alle kan komme til orde, er med i beslutningerne og alle har den samme information.

Grupperådsmedlemmerne er valgt på det årlige gruppemøde (generalforsamling), og de vælges typisk for en toårig periode. Det tilstræbes, at de forældervalgte repræsenterer forskellige enheder, så grupperådet kan varetage medlemmernes interesser, så bredt som muligt.

Formanden vælges blandt forælderepræsentanterne på først kommende grupperådsmøde efter gruppemødet.

Kassereren skal ikke nødvendigvis findes blandt de valgte til grupperådet. Vedkommende må godt indsuppleres efterfølgende.

Grupperådets formål og opgaver

Grupperådets arbejde, opgaver og rollefordeling kan beskrives kort på denne tegning.

Grupperådet er en ring af mennesker, der både er forældervalgte og ledere.

Ledernes primære fokus bør være det ugentlige spejderarbejde, altså arbejdet med børn og unge.

Forældrenes rolle er primært, at kigge ud af i forhold til kommune og øvrige samarbejdspartnere.

De opgaver som grupperådet i fællesskab skal løse er:

 • Samarbejde og retning
 • Fysiske rammer
 • Ledertrivsel og rekruttering
 • Synlighed
 • Økonomi
%d bloggers like this: